Register | Login

Dzięki cookies korzystanie ze strony wydaje się szybsze i łatwiejsze. Automatów przy kwietniu się nie sądzi bo to bez znaczenia one i tak mogą mieć zwięzły żywot, a przy kwietniu jeszcze noce są zimne Automata najlepiej wysiac tak w połowie maja wówczas gdy nice będę już całkiem ciepłe, natomiast w kwietniu to sezonowki.

Wydajeje mi siê ze nie zaakceptować skoro za

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: