Register | Login

Policjanci zatrzymali mężczyznę uprawiającego konopie indyjskie. Producenci marihuany (plantatorzy, przetwarzający i sprzedawcy) nie mogą jej sprzedawać (ani wytwarzanych z niej produktów) poza obszar stanu na rejonie którego uzyskali pozwolenie w działanie. Nie zmienia, to argumentu, ¿e kpina jest karanie ludzi za posiadanie poniekąd jednego gram.

Ewentualnych zm

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: